Türkiye’nin İlk Dijital Öğrenme Pazaryeri​
Blog
Batuhan Durak

Bilgi Çağında Medya Okuryazarı Olmak

Bilgi Çağında Medya Okuryazarı Olmak İletişimin Kitleselleşmesi İletişim; çeşitli yöntem ve biçimlerle kişiler arasında karşılıklı duygu, düşünce, bilgi, haber aktarımıdır. Yöntem ve biçimler zaman içinde

Read More »