Öğrencilerinizin Dijital Dünyada Yollarını Bulmaları İçin Sosyal Duygusal Becerilerini Geliştirin

Öğrencilerinizin dijital dünyada gezinmek için ihtiyaç duyacakları “Sosyal Duygusal Öğrenme” (SEL) becerilerini geliştirmelerine yardımcı olun.

Önemli not: Sosyal Duygusal Öğrenme için kullanılan “SEL” kısaltması yazıda “SDÖ” olarak ifade edilmektedir.

Basın ve teknoloji genç insanların öğrenme, sosyalleşme ve dünyaya katılımlarında merkezi bir rol oynar. Bu bilgi, öğrencilerimizin dijital yaşamlarının onların sosyal ve duygusal iyi olma hallerini nasıl etkilediğini düşünmemizi daha önemli kılıyor.

Bu rehberi, dijital vatandaşlık ve sosyal ve duygusal öğrenmenin oldukça iç içe geçtiği bu dünyada gezinmenize yardımcı olması için hazırladık.

Öğretmenlerin sosyal ve duygusal öğrenme (SEL) hakkında en sık sorulan sorularının yanı sıra bunun öğrencilerinizin dijital yaşamlarıyla nasıl bağlantı kurduğuna ilişkin bilgileri bulmak için okumaya devam edin.

K-12 SDÖ (SEL) etkinliklerinden oluşan tam koleksiyonumuza göz gezdirmek için “Dijital Yaşam Kaynak Merkezindeki SEL” adresini ziyaret edin.

https://www.commonsense.org/education/SEL

Sosyal ve duygusal öğrenme nedir?

Sosyal ve duygusal öğrenme , tüm bireylerin kendi yaşamlarında, topluluklarının bir parçası olarak, ve dünyada gelişmelerine yardımcı olacak içsel ve kişilerarası becerileri geliştirirken geçirdikleri süreçtir.

Sosyal ve duygusal öğrenme neden önemlidir?

Basitçe, öğrenciler okulda ve hayatlarında başarılı olmak için sosyal ve duygusal öğrenme becerilerine ihtiyaç duyarlar. Araştırmalar “SDÖ”nin dünyadaki okullar çapında uygulanmasının akademik performansı yükseltmesine, öğrenciler arasındaki çatışmaların azalmasına ve öğrencilerin içinde bulundukları topluluklara daha ait hissetmesine yardımcı  olduğunu gösteriyor.

SDÖ  ve dijital vatandaşlığı öğrencilerime nasıl öğretebilirim?

“Dijital Dünya Kaynak Merkezinde SDÖ” rehberimiz dijital dünyada sosyal ve duygusal öğrenme hakkında bilmeniz gereken her şeyi içeriyor. Kaynak merkezinde CASEL’e uyarlanmış kısa aktiviteler, öğretim rehberleri, profesyonel gelişim kaynakları ve aile katılımı materyallerini bulabilirsiniz.

Başarılı bir SDÖ  uygulamasında ailelerin ve bakım verenlerin katılımlarının çok önemli olması nedeniyle, öğrencilerinizin velilerine öğrencilerin okulda öğrendiklerini tekrar etmeleri adına bir dizi sohbet  başlatıcıyı da rehberimize ekledik.

https://www.commonsense.org/education/SEL

SDÖ için öğrenme standartları var mı?

Akademik, Sosyal ve Duygusal Öğrenme için İşbirliği (CASEL) (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) tarafından geliştirilen “SEL” sistemi, eğitimciler tarafından SEL’i sınıflarına ve okullarına getirmeye yardımcı olmak için bir kaynak olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Illinois ve Wisconsin gibi bazı eyaletler, SEL öğretimi için eyalet çapında bir sistem ve rehberlik taslağı hazırlamıştır. http://casel.org/sel-framework/

Ne yazık ki ,şimdilik, çoğu eyalet ve federal hükümet buna benzer ayrıntılı bir rehberlik geliştirmedi. Bu nedenle, sosyal-duygusal öğrenmenin uygulanması okullar arasında büyük farklılıklar gösterebilir.

Dijital Yaşamdaki SDÖ faaliyetlerimiz de dahil olmak üzere Sağduyulu Eğitim (Common Sense Education) tarafından oluşturulan tüm kaynaklar, CASEL çerçevesine ve sosyal/duygusal öğrenme için beş temel yetkinlik ile uyumludur:

http://casel.org/sel-framework/

  •     Öz-Farkındalık
  •     Öz-Yönetim
  •     Sorumlu Karar Alma
  •     İletişim Becerileri
  •     Sosyal Farkındalık

Teknoloji sosyal ve duygusal öğrenmeyi nasıl etkiler?

Öğrenmek için de olsa, sosyalleşmek için de olsa, gençler günlük hayatlarında teknoloji kullanmalarına bağlı olan bir takım sosyal ve duygusal yaşantıdan  kaçınamazlar. Örneğin, medya kullanımının -özellikle gereğinden fazlasının – gençlerin duygusal iyi olma halleri ile bağlantısına dikkat çekebilriz. Ancak, öğrencilerinin teknoloji kullanırken karşılaştıkları sosyal ve duygusal zorluklar sadece bireysel değildir.

Örnek vermek gerekirse, sosyal mecralarda iletişim kurmak insanların daha kaba olma ihtimalini artırabilir. Common Sense’in yakınlardaki bir anketinde, gençlerin nefret dolu çevrimiçi içerikler ile karşılaştıklarını belirtme oranlarının 2018’e oranla daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  Ne yazık ki araştırma aynı zamanda bu tarz içerikler ile karşılaşan kişilerin aynı zamanda çevrimiçi nefrete maruz kalan kişiler olduğunu da belirtmiştir.

Bu kendine has zorluklar SDÖ içerisinde dijital vatandaşlığın öğretilmesinin önemini vurgular.

Dijital vatandaşlık ve SDÖ  arasındaki bağlantılar nelerdir?

Öğretmenler ve okullar için sadece SDÖ veya sadece dijital vatandaşlığı öğretmek veya her ikisini de ayrı ayrı öğretmek yaygın olabilir. Ancak SDÖ ve dijital vatandaşlığın birlikte öğretilmesinin çok etkili olabileceğini bilmek gerekir. İki içerik alanı birbirinin yerine geçemese de kesinlikle birbirlerini tamamlarlar.

Dijital vatandaşlığı, sosyal ve duygusal öğrenmenin gerçekleşebileceği spesifik bir bağlam olarak düşünmek en iyisidir. Dijital vatandaşlık, öğrencilerin dijital dünyada gezinirken karşılaştıkları bir takım zorluklara dikkat çekerken, öğrencilerin bu zorlukları güvenli ve sorumlu bir şekilde aşmak için kullanabilecekleri farklı beceri ve eğilimleri vurgular. Öğrenciler dijital vatandaşlığı uygulamaya koyduklarında, dijital yaşamlarının benzersizliğini ele almak için sosyal ve duygusal stratejileri etkili bir şekilde kullanıyorlar.

Dijital vatandaşlık, teknolojinin öğrencilerin yaşamlarına getirdiği taleplere ve fırsatlara daha duyarlı hale getirerek SDÖ’nin daha etkili olmasına yardımcı olur.

Dijital yaşama özgü SDÖ becerileri ve eğilimlerinin örnekleri nelerdir?

Teknolojinin öğrencilerin sosyal ve duygusal iyi olma hallerinin üzerindeki etkisi, yaş ve gelişim düzeylerine göre değişiklik gösterebilir. İster dijital cihazların duygularını nasıl etkilediğini, ister sosyal medyanın arkadaşlıklarını nasıl etkilediğini anlamak olsun, öğrencilerinizin kendileri için en önemli olan becerileri öğrenmelerine yardımcı olmak önemlidir.

Aşağıdaki tablo, Digital Life aktivitelerinde Common Sense SEL’de kapsanan K-12 SDÖ becerilerini ve eğilimlerini özetlemektedir. 

TABLOYU AÇMAK İÇİN: https://docs.google.com/document/d/1Eb07J2xsgqYRqbdGZOVC3VvnnVN5b_ioEUbRjgrYz1Y/edit

Sosyal Duygusal Öğrenmeyi öğretmek için en iyi uygulamalar nelerdir?

SDÖ öğretmenin en iyi yolu, aile katılımını da içeren resmi bir müfredatı takip etmektir. Ne yazık ki, ülke çapındaki birçok okul ve bölgede SDÖ öğretimi için net bir program bulunmamaktadır. Bu tür eşit olmayan bir uygulama, istenmeyen sonuçlara yol açabilir ve özellikle farklı etnik gruplardan  gelen çocuklar arasında eğitim eşitsizliklerini şiddetlendirebilir.

Okulunuzda resmi bir SDÖ müfredatı veya stratejisi olmasa bile yine de SDÖ öğretebilirsiniz! Başlangıç için, kültürel olarak duyarlı bir pedagojiyi takip eden SDÖ stratejilerini uygulamak önemlidir. “SEL in Digital Life” etkinliklerimiz, başlangıç için harika bir seçenektir, ancak aşağıdaki ipuçlarını da aklınızda bulundurabilirsiniz:

  • SDÖ’ye  yönelik eşitlik merkezli bir yaklaşımın sınıfınızda veya okul topluluğunuzda nasıl göründüğünü açıklayın. .
  • Öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenmelerini nasıl ele aldığınıza dair ortak bir anlayış geliştirmek için iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın. Bu özellikle anlaşmazlık çözmek ve öğrenci disiplini gibi hassas konular için stratejiler yaratırken önemlidir.
  • Öğrencileri öğrenirken, oynarken ve birlikte çalışırken nasıl hissetmek istediklerine dair diyaloglara dahil ederek geç olmadan olumlu bir sınıf kültürü oluşturun.
  • Olumlu bir sınıf kültürü elde etmek ve topluluğunuzun birlikte ne kadar iyi çalıştığını yansıtmak için düzenli aralıklarla öğrencilerle görüşün.

SDÖ’yi eşitlik odaklı bir şekilde nasıl öğretebilirim?

SDÖ  öğretirken, odağınızın sınıf yönetimi ve öğrenci disiplininin ötesinde olması önemlidir. SDÖ ve eşitlik konusunda uzmanlaşmış bir akademisyen ve uygulayıcı olan Dena Simmons, bu iki alana doğrudan odaklanan sosyal duygusal öğrenme müdahalelerinin “başarısızlık anlatılarını” güçlendirebileceğini belirtmiştir. Kontrol edilmediğinde, bu olumsuz anlatılar eğitimcilerin saklı önyargılarını besleyebilir ve bazı öğrencilerin, genellikle farklı etnik gruplardan  gelen öğrencilerin, akranlarına kıyasla davranışlarını ve duygularını düzenlemek için daha fazla SDÖ becerisine ihtiyaç duyduğuna inanmalarına neden olabilir. Bu olumsuz anlatılar ve saklı önyargılar döngüsünün etkisi oldukça zararlı olabilir ve eşit olmayan disiplin sonuçlarına neden olabilir.

DSÖ yaklaşımınızı nasıl daha eşitlik merkezli hale getirebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Dr. Simmons’ın bu konuyla ilgili çalışmalarını okuyabilirsiniz. Ekibimiz ayrıca, bir DSÖ uygulama stratejisi geliştirirken faydalı olabilecek, web’deki en iyi sosyal ve kültürel okuryazarlık kaynaklarının yararlı bir listesini de hazırladı.

Okulum dijital vatandaşlık ve SDÖ stratejilerini nasıl daha uyumlu hale getirebilir?

Çocuklar Komitesi tarafından taslağı hazırlanan bir dizi plan önergesi, dijital vatandaşlığı halihazırda devam eden SDÖ girişimleriyle uyumlu hale getirmenin ve SDÖ stratejilerinin, öğrencilere dijital vatandaşlığın nasıl öğretildiğine  ne kadar temel sağladığını gösteriyor.

Dijital vatandaşlığı DSÖ ile nasıl uyumlu hale getirdiğiniz, öğretmen veya yönetici olmanıza bağlı olarak   farklılık gösterebilir.

  • Sınıfınızda dijital vatandaşlık ve SDÖ uygulamaları ile ilgilenen bir öğretmenseniz, Digital Life Resource Center’da SEL’deki kaynakları kullanarak başlayabilirsiniz. Daha derinlemesine bir uygulama için, her K-12 dersinin CASEL’in SEL çerçevesine uygun olduğu ücretsiz Dijital Vatandaşlık Müfredatımızı kullanabilirsiniz.

DSÖ ile dijital vatandaşlığı açıkça birbirine bağlayan bir girişim geliştirmek isteyen bir yönetici veya müfredat uzmanıysanız, bulacağınız en yararlı kaynaklardan biri Wisconsin Kamu Eğitimi Bölümü tarafından sağlanan Çevrimiçi Güvenlik ve Sosyal ve Duygusal Öğrenme sayfasıdır. Wisconsin Kamu Eğitimi Bölümünün ekipleri, SDÖ ile eyaletin bilgi ve teknoloji okuryazarlığı standartları arasındaki bağlantıyı özetleyen bir çalışmayı tamamlamıştır.

Çevrilen Kaynak: https://www.commonsense.org/education/articles/tips-and-ideas-for-teaching-digital-citizenship-in-a-hybrid-classroom

Çeviren: Batıkan Rumelili

Yazar: Daniel Vargas Campos

https://www.commonsense.org/education/users/daniel-v-0