Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim alan öğrencilerin dijital vatandaşlıkla iç içe olup işbirliği yapmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Sınıf ortamlarımız, genellikle hem yüz yüze hem de uzaktan, öğrencilerin birlikte öğrenmesiyle salgın boyunca değişmeye devam ediyor. Hibrit, eşzamanlı, harmanlanmış öğrenme olarak veya tamamen başka bir şey olarak adlandırsak da “Common Sense”in Dijital Vatandaşlık Müfredatı  Digital Citizenship Curriculum ve öğretim kaynakları, nasıl ve nerede öğreniyor olduklarına bakmaksızın tüm öğrenciler için zengin içerikli tartışmaları teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.

Öğrencilerin,

Aşağıda hem “sınıfçılara” (roomers) hem de “zoomculara” (Zoomers) dijital vatandaşlığı öğretmek için çeşitli ve yararlı ipuçları bulacaksınız. Daha da iyisi, bu ipuçlarını ve öğretim stratejilerini dijital vatandaşlığın yanı sıra diğer birçok konuya da uygulayabilirsiniz.

İşbirliği yapın ve topluluk oluşturun

Uygulamalar ve diğer çevrimiçi öğrenme araçları, hibrit öğrenme sırasında tüm öğrencilerin sınıf tartışmalarına katkıda bulunmasına yardımcı olabilir. Çevrimiçi tartışmalarla öğrenciler sınıftaki tüm bakış açılarını gözlemleyebilir, ilişkiler kurabilir ve kendi bakış açılarını genişletebilir. Dijital araçları, öğrencilerinizle birlikte zengin dijital vatandaşlık sohbetlerine nasıl dahil edebileceğine dair üç örneği burada bulabilirsiniz. Buradaki örnekler belirli araçlardan bahsediyor, ancak diğer birçok araç da benzer özelliklere sahip.

‘Asıl önemli olan, aracın kendisi değil, onu kullanmanın ardındaki mantık veya stratejidir.’

İpucu: Öğrencilerin interaktif bir beyaz tahta üzerinde beyin fırtınası yapmasını veya fikirlerini paylaşmasını sağlayın.

K-12 derslerimizin çoğu, öğrencilerin ortak çalışmasına ve katılmasına yardımcı olmak için diğer dijital araçlarla kolayca birleştirebileceğiniz grafik düzenleyiciler (Google Dokümanlar aracılığıyla) içerir. Örneğin, Jamboard Jamboard uygulamasındaki etkileşimli özellikler, “Is Breaking News Broken?” Is Breaking News Broken?’ ı içeren grafik düzenleyici haber okuryazarlığı etkinliğini gerçek yaşama taşır.

Aşağıda bunun neye benzeyebileceğine dair bir örnek verilmiştir:

Yukarıdaki örneği News Literacy Project’in “The Sift” News Literacy Project’s “The Sift” newsletter haber bülteninde öne çıkarılan bir sosyal medya gönderisini kullanarak bir öğretmen PD (Mesleki Gelişim) oturumu için oluşturdum, ancak bu etkinliği, yıl boyunca öğrenciler için farklı güncel olaylarla kolaylıkla çoğaltabilirsiniz.

Siz veya öğrencileriniz daha da derine inmek istiyorsanız, Jamboard uygulamasında paylaştıkları soru ve fikirlerden bazılarını alın ve daha fazlasını keşfetmeleri için öğrencileri gruplara ayırın. Bu etkinlik zaman içinde öğrencilerin dijital vatandaşlık kavramlarını öğrenmedeki ilerlemelerini belgelemek ve göstermek için harika bir yoldur.

( Bu tür etkinlikler için bir önerimiz de  LEGOnimbus sitesi üzerinden de sunulan https://whiteboard.fi/ olacaktır )

 İpucu: Öğrencilerin fikirlerini ve çalışmalarını paylaşmak için bir dijital galeri gezisi oluşturun.

Üçüncü sınıf dersimiz ‘This is Me’de, öğrencilerden bir özçekim (selfie) oluşturmaları ve ardından resmin neyi temsil ettiğini düşündüklerini analiz etmeleri için what they think the picture represents bir eş ile paylaşmaları istenir. Padlet’teki Padlet zaman çizelgesi şablonu, bir galeri gezisine benzetmenin harika bir yoludur, böylece tüm öğrenciler katılım sağlayabilir ve birbirlerinin resimlerini düzenli bir şekilde görebilir. Öğrencileri ikili gruplar halinde yerleştirebilir ve grup arkadaşlarının Padlet’teki resmi hakkında yorum yapmalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sınıfta birbirleriyle ilişki ve bağ kurmaya yardımcı olması için sınıf arkadaşlarının resimlerini de inceleyebilirler.

İpucu: Bir gidiş-dönüş stratejisi kullanın (düşün-eşleştir-paylaş aktivitesi gibi), ancak dijital bir dokunuş ile birlikte.

Flipgrid Flipgrid gibi video paylaşım araçları, sınıfta veya çevrimiçi olup olmadıklarına bakılmaksızın öğrencilerle daha iyi ilişkiler kurmamıza yardımcı olabilir. 5. ve 6-12. sınıflar için Hızlı Dijital Vatandaşlık Etkinliklerimiz, bu stratejiyi (gidiş-dönüş stratejisi) hibrit bir sınıfa dahil etmek için mükemmeldir. Tüm bu aktiviteler, eleştirel düşünmeyi ve derinlemesine tartışmayı teşvik eden soruların yanı sıra bir video da içerir.

Öğrencilerin videolardan birini izlemesini, bir yanıt kaydetmesini ve ardından bir sınıf arkadaşının yanıtını izlemesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra sınıf arkadaşlarının tepkisinin nasıl benzer veya farklı olduğunu değerlendirebilirsiniz. Flipgrid kullanan birçok etkinlikte olduğu gibi, birbirlerinin yanıtlarını görebilmek ve duyabilmek, öğrencilere, özellikle karşılaşabilecekleri gerçek zorluklar baz alındığında, birbirlerine empati, şefkat ve anlayış geliştirme şansı verir.

Tüm öğrencilerin katılım göstermesine yardımcı olmak için kapsayıcı tartışmaları kullanın.

Common Sense”den alınan tüm dersler, gençlerin yaşayabilecekleri gerçek hayattaki dijital ikilem türleri üzerinden düşünmelerine yardımcı olmayı amaçlayan tartışma etkinliklerini kullanır. Bu etkinlikler, öğrencilere bakış açılarını paylaşma ve farklı bakış açılarına sahip olabilecek diğer kişilerle sivil söylem içinde yer alma fırsatları verir. Ancak hem yüz yüze hem de çevrimiçi etkileşimde bulunan öğrencileriniz olduğunda böyle bir tartışma etkinliği düzenlemek zor olabilir.

Dersinize nasıl katılırlarsa katılsınlar, öğrencilerinizle bu önemli konuşmaların devam etmesine yardımcı olacak birkaç ipucunu burada bulabilirsiniz.

 İpucu: Tartışmaları kolaylaştırmak için dijital araçlar kullanın.

6.sınıftan 12. sınıfa kadar derslerimizin çoğu, öğrencilerden çeşitli dijital ikilemleri ( digital dilemmas) düşünmelerini ister ki bunlar aslında öğrencilerin dijital yaşamlarında karşılaşabilecekleri karmaşık durumlardır. Öğrenciler, yavaşlamaya, derinlemesine düşünmeye ve farklı bakış açılarını dinlemeye zaman ayırmalarına yardımcı olmak için çeşitli düşünme rutinleri kullanarak pratik yaparlar.

Örneğin, ‘Take a Stand’(Söz Sende) Take a Stand düşünme rutininin ilk bölümünde (daha fazla bilgi için Eğitimci Kılavuzuna bakın Educator Guide), geçmişte sınıflarımızda kullandığımız gibi, ‘katılıyorum / katılmıyorum’ satırı veya dört köşeli tartışma stratejisi gibi sınıf içi etkinlikler kullanmak yararlıdır. Ancak, uzaktan veya hibrit bir düzende eğitim veriyorsanız, öğrencilerin katkıda bulunabileceği ve sınıftaki çeşitli bakış açılarını görebileceği Mentimeter  Mentimeter (yukarıda resmedilmiştir) gibi bir araç kullanarak bunu uyarlamak kolaydır.

 İpucu: Öğrencilerin daha derin tartışmalara dalmasını sağlayın.

Öğrencilerin medya okuryazarlığı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak mı istiyorsunuz? Dijital ikilem( digital dilemma )tartışmalarından sınıf arkadaşlarının yanıtlarını düzenlemelerini isteyin. Sonrasında öğrenciler onları ‘Kialo Edu’ Kialo Edu gibi bir araç kullanarak organize edebilir, her yanıt için bir mantık geliştirebilir, ardından iddiaları desteklemek veya çürütmek için gerçekleri ve kanıtları arayabilirler.

Bu strateji ile, öğrenciler konunun daha derinine inmekle kalmayacak, aynı zamanda bu tür dijital ikilemlerin ne kadar karmaşık olabileceğini de görselleştirebilecekler. Yukarıdaki örnek (Yeni Teknoloji için Risk Kontrolü dersinden alınmıştır Risk Check for New Tech), öğrencilerin yeni bir teknolojinin faydalarının risklerden daha ağır basıp basmadığına karar vermeleri için dijital konum hizmetlerini kullanmanın avantaj ve dezavantajlarını nasıl keşfedebileceklerini göstermektedir.

 İpucu: Bir Sokratik seminer (yapılandırılmış) düzenleyin.

‘Geçmişle ve Kendimizle Yüzleşmek’ (Facing History and Ourselves) geleneksel Sokratik bir seminerin nasıl kurulacağına (how to set up a traditional Socratic seminar) ve stratejinin arkasındaki mantığa iyi bir genel bakış sunuyor. Bu aktiviteyi hem uzak hem de yüz yüze öğrencileri içerecek şekilde gözden geçirmenin bir yolu, çevrimiçi öğrencilerinizin iç çemberde olmasını veya tartışmayı yöneten öğrencilerin ve sınıf içi öğrencilerinizin dış çemberdeki gözlemciler olmasını sağlamaktır- sonra yer değiştirerek diğeri için de aynı şeyi yapın. Bu, tüm öğrencilere düşüncelerini paylaşma, konuyu organize ve daha adil bir şekilde tartışma şansı sunar.

Sokratik bir seminer, derslerimizin çoğunda işe yarayabilir, ancak bu tür aktivitelerde birkaç ders özellikle iyi bir şekilde gidecektir. Bu dersler arasında, öğrencilerin çevirimiçi olarak okunduğunda kelimelerin ne kadar incitici olabileceğini analiz ettiği ‘Kelimelerin Gücü’ (The Power of Words) adlı üçüncü sınıf dersini ve dokuzuncu sınıf ‘What You Send in “That Moment When…’What You Send in “That Moment When …”) dersini kapsar. Bu derste öğrenciler, bazı zorlu gerçek dünya durumlarında empati ve pozitifliği nasıl kullanabileceklerini düşünmeye davet eden bir senaryo kullanarak bir düşünme rutinine (thinking routine )girerler.

Dersleri, esnekliği göz önünde bulundurarak tasarlayın.

Dijital vatandaşlık derslerimizin her biri, öğrencilerinizin öğrenme deneyimini ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmeniz için özelleştirilebilir slaytlar ve bildiriler içerir. Bu esneklik, daha etkileşimli birtakım etkinlikleri eklemeyi kolaylaştırır ve öğrencilerin içerikte kendi hızlarında ilerlemelerine yardımcı olabilir. Örneğin, yukarıda gösterilen stratejilerden bazılarını dahil etmek için değiştirdiğim 11. sınıf ‘Clicks for Cash’ (Clicks for Cash) dersimizden bir öğrenci çalışma sayfasını burada bulabilirsiniz- tümü hem yüz yüze hem de uzaktan öğrencilerin tartışmaya katılmalarına ve işbirliği yapmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

İpucu: Daha kişiselleştirilmiş destek sunmak için dijital istasyon rotasyon modeli kullanın.

İstasyon rotasyon modeli (station rotation model), tüm öğrencilerin doğrudan destek fırsatlarına sahip olmasını sağlamanın bir yoludur. Doktor Catlin Tucker, etkileşimli öğretme zamanı, çevrimiçi zamanı ve çevrimdışı etkinliklerini içeren hibrit veya eş zamanlı öğretim için bir istasyon rotasyon modelini paylaşmıştır. Dijital Vatandaşlık derslerimiz bu formatta çalışacak şekilde kolaylıkla yapılandırılabilir. Bu şekilde, öğrencilerin gruplar halinde birlikte çalışabilecekleri farklı istasyonlarla, ihtiyaç dahilinde birebir veya kişiye özgü öğrenme sunabilmek için daha fazla zamana sahip olacaksınız.

Yine, ‘Clicks for Cash’ dersini kullanarak, tüm sınıf olarak kısa ve doğrudan bir yönerge aldıktan sonra bir istasyon rotasyon modeli kullanarak çalışma sayfasını nasıl uyarlayabileceğinize dair bir örnek aşağıda verilmiştir.

İpucu: Öğrencilere soru sormak ve yardım almak için bir sistem düzenleyin.

Son olarak, herkese soru sorma ve ihtiyaç duyduklarında yardım almaları için bir yol sunmak önemlidir. Yüz yüze eğitim, bağımsız ya da grup çalışması etkinlikleri sırasında öğrencilerin bana bildirmesi için sık sık kırmızı, sarı ve yeşil renklerde masa kartları kullandım. Hibrit eğitim sırasında, bunu öğrencilerin sizden veya sınıf arkadaşlarından yardım isteyebilecekleri bir Google Dokümanı gibi dijital bir biçime uyarlayabilirsiniz. Öğrencilerin üzerinde çalıştığı çalışma sayfasına veya ödev içine yardım belgesini bağlantı olarak eklemeniz yeterlidir.

Masa kartları stratejisini dijital bir formata nasıl uyarlayabileceğinize dair bir ekran görüntüsünü burada bulabilirsiniz:

Görüntüler, Allison Shelley/The Verbatim Agency for American Education: Images of Teachers and Students in Action tarafından verilen görüntü izni ile kullanılmıştır.

Çevrilen Kaynak: https://www.commonsense.org/education/articles/tips-and-ideas-for-teaching-digital-citizenship-in-a-hybrid-classroom