Çeviri: Gamze ÖNEM

Duygusal zeka, duyguları kullanarak  zeki olmak anlamına gelir. Hepimizin duyguları var ve  duygularımız her düşüncemizi, aldığımız her kararı etkiliyor. Bazen bir şeyi olmuyormuş gibi görmeye çalışırız ve sonra duygularımız saçma kararlarlara iter bizi;  ya da duygularımızı fark edip onları doğru kullanmaya başlayarak duygularımızla daha zeki ve akıllı olmayı öğrenebiliriz. Bunu yapabildiğimizde ise, araştırmalar duygularımızın daha iyi kararlar vermemizi, daha güçlü ilişkiler kurmamızı, etkililiğimizi arttırmamızı ve yüksek yaşam kalitesine ulaşmamızı sağladığını gösteriyor.

( Araştırma sonuçları için bkz. https://www.6seconds.org/case/ )

Teknik olarak “EQ”, “Emotional Quotient” in kısaltmasıdır. Geleneksel anlamda zeka dediğimiz IQ gibi EQ’yu da ölçmek mümkündür.

( EQ ölçümü için bkz. https://www.6seconds.org/tools/ )

( Türkçe’de, Duygusal Zeka olarak tanımladığımız EQ, kişinin duyguları anlama,kontrol etme,değerlendirme ve ifade etme becerilerinin bütününü kapsar.)

“Six Seconds” ve “Explorer (Kaşif)”

( Kaşif üzerinden ikonlara tıklamak için https://www.6seconds.org/icons/ )

“Six Seconds” ,dünyanın her yerinden duygusal zeka ile ilgili uygulamalar yapan herkesin tüm çalışmalarını ve gelişimlerini destekleyen global bir topluluktur.

Sertifikalı uygulamacılar ve ortaklarla, 200’ün üzerinde ülke ve bölgede, duygusal zeka  çalışmaları yapan bir milyara yakın her yaştan insanla  okullarda, evlerde, hükümetlerle ve işyerleriyle çalışıyor bu topluluk.

( Çalışmalarla ilgili bilgi almak için bkz. https://www.6seconds.org/cases/ )

Günümüzde bazılarımız duygularımızla ilgili konuşabilmeyi yeni deneyimliyor.. Bu nedenle, “6seconds” olarak, bir çok duygusal zeka aktivitemizde metaforlar kullanıyoruz.

Yine bu nedenle, çok sayıda ve çeşitlilik gösteren  araçlar ürettik. İnsanlara online – dijital öğrenme süreçlerinde yardımcı olabilmek üzere ürettiğimiz bu araçlara https://products.6seconds.org/ adresinde bulunan e-mağazamız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Yine, e-mağaza içinde bulabileceğiniz veya kendinizin de üretebileceği “Duygusal Zeka İkon Kaşifi” ile kişisel metafor kütüphanenizi oluşturabilir ve dijital öğrenme alanlarında kullanabilirsiniz.

Aşağıda sizinle 3 uygulama fikrini paylaşıyoruz.

( NOT: İkon, bilgisayarlar ve web içinde herhangi bir şeyi görsel olarak ifade etmeye yardımcı olan görüntü dosyalarına verilen addır. )

İKON KAŞİFİ AKTİVİTE 1 

Hedefe Götüren Duygular

Duygusal zekanın en temel becerilerinden biri açık ve net bir biçimde duygularımızla ilgili iletişim kurmaktır. “Six Seconds” modeline göre duygusal zeka alanına ilişkin ilk yeterlik , duyguları anlama ve adlandırma anlamına gelen “duygusal okuryazarlık” geliştirmektir. Bu aktivite, bu alandaki gelişime destek olabileceği gibi başka duygusal zeka becerilerine de hizmet etmektedir. 

İletişimde olduğunuz grupla, eşinizle, öğrencileriniz veya danışmanınızla içinde bulunduğunuz anda var olan duygularınıza ilişkin sohbet ediniz. Ne hissettiğinizden tam emin olamıyorsanız, “Kaşif” içindeki ikonlardan duygunuzu en iyi ifade edeni seçip  kullanabilirsiniz.

(İkon Kaşif kütüphanesi için bkz. https://www.6seconds.org/icons/ – Bir simgeyi tıkladığınızda bir video ile karşılaşacaksınız)

Daha sonra, gelecek zaman içinde bir an’ı düşünün. Örneğin, öğle yemeği tatili, akşam saat 8.00, eve ulaştığım an gibi.

“İşte tam da o anda nasıl hissediyor olmak istersiniz?”

İkon Kaşifi üzerinden  bazı simgelere tıklayın ve açılan videoları izleyin. İzlediğiniz videolar arasından cevabınızı en iyi anlatan üç ikonu not edin.

Öğrencileriniz, eşiniz veya konuşmak istediğiniz her kim var ise, ona hangi ikonları seçtiğinizi ve bu ikonların hangi duygularınızı temsil ettiğini düşündüğünüzü söyleyin.

Seçenek olarak, hedef veya amaçlarınıza ulaşmak için  gerekli duygu ve stratejilerinizi belirlemenize yardımcı olacağını düşündüğünüz ikonları seçin ve üzerinde sohbet edin.

Mesela, 12 numaralı ikonu sizi hedefe taşıyacak simge olarak seçmiş olun.

Belki de, 9 numaralı ikonu da bu hedefe sizi götürmek üzere kullanacağınız çalışma şeklinizi anlatan bir metafor olarak seçtiniz.

İkon Kaşifi Aktivite 2 

Meydan Okuma ve Fırsat Metaforları 

Yüksek duygusal zekaya sahip olanlar,  zorluk ve meydan okumalara dürüstlükle karşı koyabilir, engellerin üstünden atlamak ya da etrafından dolaşmak için uygun yollar bulabilirler. Modelimizde bu basamağa “İyimserlik Alıştırması” diyoruz.

 ( Bkz. https://www.6seconds.org/emotional-intelligence/ )

Bu aktivite, iyimserlik alıştırması yaptırırken içsel motivasyona da yardımcı olmaktadır. 

Hedeflerinizden birini veya üzerinde çalıştığınız ve sizi zorlayan bir konu bulun. Örneğin, tamamlamanız gereken bir rapor var.

“Sizin için zorlayıcı olan nedir? “

Duygusal Zeka İkon Kaşifi üzerindeki simgelerden  bazılarına tıklayın ve çıkan videoları izleyin. Cevabınızı temsil eden bir ile üç arası ikonu not edin.

Sohbet etmek istediğiniz kişi ile konuşun. Hangi ikonları seçtiniz ve bu ikonlar hangi zorlukları temsil ediyor?

Sonrasında, düşünün. Bu zorluk ve meydan okumada ilerlemek için ne gibi fırsatlarınız olabilir?

Tekrar, ikon kaşifinden bu fırsatları temsil edebileceğini düşündüğünüz ikonlara tıklayın ve videoları izleyin . Yine bir ile üç arası ikon seçerek bir kağıda not edin.

Sonrasında, daha önce yaptığınız gibi, bu ikonların hangi fırsatları, hangi çözüm yollarını temsil edebileceğini tartışın.

Zorluk alanını ve fırsatları keşfettiniz. Bu alanları duygularınızı da kullanarak tanımladınız.

Bundan sonra, ilerlemek için hangi adımı atmalısınız?

İkon Kaşifi Aktivite 3

Amaca Dair Duygular

“Six Seconds”ın duygusal zeka alanında tanımladığı  temel yeterliklerinden bir tanesi “seçkin hedefler peşinde koşmak” tır. Bu alan, duygusal zekanın bir bölümüdür çünkü duygulara sahip olmamızın nedeni asıl önemli olana dikkat ederek, daha iyi bir yaşam sürmek ve yaşamda bir anlam bulmaktır. Net ve açık bir amaç, bizim zorlayıcı ve karmaşık duygularla baş etmemize de yardımcı olur.  Yaşam amacını bulmak değerlidir. 

“Dünyada ya da yaşamınızda ne daha az olsun? Az olanın yerine ne daha fazla olsun?”

“EQ İkon Kaşifi”nde bulunan simgelerden bazılarına tıklayın ve çıkan videoları izleyin. Cevabınızı temsil ettiğini düşündüğünüz ikonların numaralarını bir yere not edin.

Yukarıdaki sorulara cevap ararken keşfettiğiniz ikonlar ve videolar ile neler hissettiğinizi, duygularınızı fark edin ve bir yere yazın.

Konu ile ilgili bazı duygularınız nelerdi?

İkon Kaşifi Aktivite 3

Amaca Dair Duygular

Duygulara yaklaşımımızda,  tüm duyguların değerli olduğunu düşünüyoruz. Tamamen olumsuz ya da tamamen olumlu duygular yoktur. Olumsuz da olsa duygularımız değerlidir. Tüm duygular birer veridir, mesajdır. Fark ettiğiniz duygular, sizden size gelen, neyin önemli olduğunu fark etmemize yardımcı olan  mesajlardır.

Bir eş ya da uzman ile tartışın:

Kaynak: https://www.6seconds.org/icons/ sayfası üzerinden Aktivite Rehberi talep edilerek yazıdaki üç aktivite örneğine erişim sağlanmıştır.