ENOKSİS

ENOKSİS

Enoksis, bir “mizaç merkezli eğitim” yaklaşımıdır. Her insanın doğuştan sahip olduğu mizaç özelliklerini dikkate alır. Geliştirdiği mizaç testleri ile mizaç tespiti ve mizaç raporu oluşturur. Mizaçların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak eğitim süreçlerinin yönetilmesine, desteklenmesi ne ve şekillendirilmesine nitelikli katkı sağlar.

Öğrencinin Mizacını Bilmek Neden Önemli?

Çocuğun mizaç tipini bilmek; çocuğun hayatındaki temel arayışını, olaylara bakış açısı ve algı tarzını, doğal imkân ve yeteneklerini, potansiyel tehlike ve risklerini, olaylar dan nasıl etkilenebileceğini öğrenmemize imkân sağlar.

Mizaçlarının dikkate alınacağı bir eğitimle uygun mesleklere yönlendirmeye, mizaç zorluklarının akademik başarı önündeki engellerinin kaldırılmasına, en önemlisi de bütün çocukları genellemeyerek onların biricikliğinin dikkate alınmasına yardımcı olur.

ENOKSIS Mizaç Merkezli Eğitim Modeli;
 • Enoksis okulların mevcut çalışma sistemlerine uyumludur.
 • Okulların eğitim çalışmalarının kalitelerini artırır.
 • Farkındalığı yükseltir öğretmen verimliliğini artırır.
 • Rehberlik biriminin daha verimli çalışmasına hizmet eder.
Hangi Grubun Hangi Sorununu Çözüyor?
 • Öğrenci için öğrenmenin önündeki blokajların kalkmasını sağlar.
 • Rehber öğretmen için çalışmalarında zaman ve etkinlik verimliliği sağlar.
 • İdareci için okul başarısının artması ve profesyonel İK yönetimi sağlar.
 • Ders öğretmeni için öğrencilerin davranışlarını doğru anlamayı sağlar.
 • Veli için çocuklarını daha iyi anlama ve iletişim olanağı sağlar.
Eğitim Sistemine Kattığı Yenilikler
 • Mizacı temel alması öğrenciyi tanıma sürecini kısaltması.
 • Rehberlik çalışmalarına yeni bir bakış sunması.
 • Daha isabetli insan kaynağı yönetimi.
 • Eğitimcilerinde gelişimi ve dönüşümü.
 • İnsanın psikolojik düzeyine dair ortak kavramların oluşması.
 • Mizaca dayalı kişilik gelişimini takip etmesi.
 • Mizacı temel alan etkinlikler ortaya koyması.

ENOKSİS MİZAÇ MERKEZLİ EĞİTİM MODELİ OKULLARDA NASIL UYGULANIR?

ENOKSİS, Enneagram Eğitim & Danışmanlık tarafından geliştirilen bir “Mizaç Merkezli Eğitim” yaklaşımıdır.

Her insanın doğuştan sahip olduğu mizaç özelliklerini dikkate alır.

Mizaçların yaşlara göre gelişimsel özellikleri ekseninde;

 • Eğitim süreçlerinin yönetilmesine,
 • Desteklenmesine ve
 • Şekillendirilmesine nitelikli katkı sunar.

Öğrencinin hazırbulunuşluğunu olumsuz etkileyen unsurlardan biri de sahip oldukları mizaçların potansiyel riskleridir. Bu riskler her mizaç yapısı için farklı sorunlarla kendini gösterir.

Bu sorunları aşabilmek için;

 • Mizaçların yapısal özelliklerini tanımak,
 • Olumlu özelliklerini geliştirmek,
 • Potansiyel risklerini en aza indirmek gerekmektedir.

Bu sayede çocuğun yetenekleri doğru tespit edilecek, imkânlarını aşan durumlardan kaçınılacak, ileride doğan potansiyel sorunlardan korunmuş olacaktır.

ENOKSİS olarak bizler, mizaçların tanınması, bilinmesi ve anlaşılmasında kadim kökleri olan, bilimsel, net, anlaşılır ve güvenilir bir kaynak olarak Enneagram Mizaç Merkezli Kişilik Modeli merkezinde bir eğitim mühendisliği geliştirdik.

ENOKSİS UYGULAMA AŞAMALARI

ENOKSİS minimum 1 yıllık periyotlarda eğitim kurumlarında 3 aşamada uygulanır.

1.AŞAMA: ENOKSİS EĞİTİMLERİ

Bu aşamada okuldaki yöneticilerin, rehber öğretmenlerin ve tüm sınıf/branş öğretmenlerinin katıldığı Enneagram eğitimleri yapılır. Bu eğitimlerle katılımcılar Enneagram ve her mizaç tipine dair temel bilgi alır, mizaçları yakından tanır. Mizaçların potansiyel risklerini, imkân ve kabiliyetlerini keşfeder. Her mizaca özel gelişim önerileri ve yaklaşımları konusunda bakış açısı kazanır.

Okul velilerine yönelik seminerler yapılır. Veli seminerlerinde ebeveynlere çocukların mizaç farklılıklarını ortaya koyan bilgilendirici seminerler verilir.

2.AŞAMA: ENOKSİS MİZAÇ TESTLERİ VE RAPORLAMA

ENOKSİS Mizaç Testi; Anaokulu 3 yaş’tan 12.sınıf’a kadar tüm öğrencilerin mizaç tespiti için geliştirilmiş olup “her eğitim seviyesi için farklı başlık ve içeriklerle” rapor sunar.

ENOKSİS Mizaç Testi çevrimiçi olarak yapılır. Sonuçlar rehber öğretmen ve öğrencinin panelinde görüntülenir.

3.AŞAMA : ENREHET/ENOKSİS REHBERLİK ETKİNLİKLERİ VE REHBERLİK SÜPERVİZYONLARI

Bu aşamada mizaçları tespit edilen öğrencilere yıl boyunca rehber öğretmen tarafından uygulanacak Mizaç Merkezli Rehberlik çalışmaları yer alır. Her yaş/sınıf ve mizaca özel hazırlanan bu etkinlikler iyileştirici, dönüştürücü özellikler taşımaktadır. Yıl boyunca rehber öğretmenler enrehet.com sisteminde bulunan 500’ün üzerinde etkinlikleri uygular.

ENOKSİS uzmanları okulun rehber öğretmenleri ile yıl boyunca periyodik olarak SÜPERVİZYON çalışmaları yapar.

SÜPERVİZYONLARDA; Öğrencilerde karşılaşılan sorunların mizaç merkezli bir bakış açısıyla nasıl çözümlenmesi gerektiğine, öğrenci yetenek ve potansiyellerinin nasıl geliştirileceğine dair pratik çözümler yapılır. 

Bunlarla birlikte rehberlik servisini geliştirici, velileri bilgilendirici metin içerikleri yıl boyunca Enoksis hizmetleri olarak sunulur.