İş Dünyası Gençlerden ve Okullardan Ne Bekliyor?

Kariyer için Özgelecek Hazırlığı

Kariyer bir yolculuk ve bir ömür boyu sürüyor; içinde belki de birkaç disiplin, çokça meslek ve iş istasyonu barındırarak. Kişinin kariyer süreci , günümüz global çalışma ekosisteminde birden fazla alandan edinilen bilgi ve deneyimlerle hep dönüşerek, hep değişerek tasarlanıyor. Ortalama yaşam süresinin 80’lere eriştiği günümüzde, şimdinin gençlerinin kariyer yaşamlarını geleneksel öğrenme modelleri ile kurgulamaları mümkün görünmüyor.

Üniversite mezuniyetleri sonrası, eğitim hayatımız boyunca okullarda öğrenmiş olduklarımızın, not ortalamalarımızın bazen hayal ettiğimiz gibi fırsatlar sunamadığı hatta bazen hiç işe yaramadığı gerçeği ile karşılaşmıyor muyuz? Mevcut diplomalar, sertifikalar, ünvanlar da bilgi gibi artık süreli ve hızla güncelleme gerektiriyor. İş görüşmeleri soruları da artık iş dünyasında ne tür becerilerin arandığı konusunda bizlere ipuçları vermiyor mu?

Sosyal etki yaratan ne tür çalışmalarınız oldu? Olumsuz deneyimlerinizden neler öğrendiniz?

Mesleki alanlara ilişkin sertifikalarınız var mı? Kişisel markanızı nasıl anlatırsınız?

Yaşamdaki motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz?

Alışılmış soruların yerlerini kariyerin değişen gerekliliklerini ortaya çıkaran sorular almaya başladı bile.

Günümüz dünyası “kariyer” kavramına yenilikçi, inovatif ve dijital çağa uygun bir bakış açısını şart koşuyor. Kariyer eğitimi bir özgeçmiş değil, öz gelecek hazırlama eğitimine evrildi.

Geleneksel Kariyer Danışmanlığı ve Dönüşen Kariyere Hazırlık Programları

Eğitim kurumlarının lise kademelerine bakıldığında, kariyer danışmanlığı adı altında yapılan rehberlik uygulamalarıyla karşılaşıyoruz. Kariyer aslında rehberlik ve danışmanlık konusu olmanın çok ötesinde öğrenci için bir farkındalık ve bilinç hazırlığı, dolayısıyla bir eğitim gerektiriyor aslında. Bu eğitim, öğrencinin kendini tanıması ve keşfetmesi ile başlıyor. Öğrenci gelecek tasarımını kendi üzerinden yapılandırma ihtiyacı içinde. 

Her öğrenci, kendi kişisel markasının yaratıcısı olabilir. Öğrenci, potansiyel ve ilgi alanında hangi güçlere sahip, ne yapmayı seviyor, tutkusu ne ve tüm bunlarla nasıl bir gelecek tasarımcısı olabilir? 

Milli Eğitim sistemimize ve çoğu aile yaklaşımlarına baktığımızda, öğrencilerimizin zayıf alanlarına ve eksik yönlerine odaklandığımızı, ortalama yeterliliklere sahip kitle eğitimleri verdiğimizi fark ediyoruz. Öğrencilerin kariyer başarısına ulaşmak için sahip oldukları güçlerle, yeterlik ve yetkinliklerle de yeterince ilgilenmediğimizi söylemek çok da hatalı olmaz. 

Bizler de tüm bu sorgulamalar ışığında , LEGOnimbus olarak, kurucumuz eğitimci yazar Kayhan Karlı’nın önderliğinde, dünya üzerinde özellikle lise ve üniversitelerde uygulanan öğrenci kariyere hazırlık programlarını mercek altına aldık. Milletlerin, devletlerin sınırlarının olmadığı modeller ile özerk öğrenme ağırlıklı, dijital ve modüler öğretim tasarımlarıyla ilgilenmeye başladık. 

Singapur’da geliştirilmiş ve şimdiden bir milyonun üzerinde öğrencinin kariyere hazırlanmak için erişim sağladığı Youthcast dijital öğrenme programı senkron ve asenkron öğrenim tasarımı ve modülleri ile oldukça dikkat çekici. Bu öne çıkış asla tesadüf olamaz çünkü Dünya Ekonomi Forumu tarafından yayımlanan, dijital devrimin ve yenilikçiliğin tanımını  değiştirdiğine değinilen  Global Bilişim Teknoloji Raporu’na göre Singapur, “yenilikçi” vizyonuyla Finlandiya’nın bile önüne geçerek birinci sıraya oturdu bile. 

Singapur devletinin politikaları doğrultusunda oluşan SkillsFuture isimli inisiyatif, önümüzdeki yıllarda tüm endüstrilerin hangi iş yeteneklerine ihtiyaç duyduğunu araştırarak, özellikle lise ve üniversite öğrencilerine iş alanlarında nasıl yol almaları gerektiği anlatan programlar geliştirmişler. Youthcast bu programlardan biri. YouthCast Kariyere Hazırlık Programı, gençleri iş dünyasına hazırlıyor!

Mezunların iş dünyasında başarılı olmak ve doğru becerileri edinmeleri için tek noktadan, tam zamanında öğrenme platformu olarak karşımıza çıkıyor YouthCast. 

Öğrencilerin iş dünyasında yerini bulmak için tam da ihtiyaçları  olan faktörlerle adayları güçlendirmek adına, kısa, canlı ve kendi hızlarına  adapte edebilecekleri bir program Youthcast. Programın amacı, gençleri iş dünyasına hazırlamak ve kendi fırsatlarını yaratmalarını sağlayacak 21.yüzyıl yetkinliklerine ulaştırmak.

Öğrenme paneli ve içerikleri global endüstri dünyasının düşünce liderleri tarafından onaylanmış, bilginin kalıcılığı için ise edutainment ( Eğitim ve eğlence) psikolojisi üzerine tasarlanmış, beş modülden oluşan bir eğitim programı YouthCast. 

Program, gençlerin değişken ve karmaşık iş dünyasına giden yolları nasıl bulacakları konusunda fırsatları yaratmalarını, yakalamalarını ve değerlendirmelerini sağlayacak bilgi ve deneyimler sunuyor.Üstelik program , blok zincirle kredilendirilmiş ve uluslararası geçerliliği olan sertifikasıyla gençlerin istihdamını hızlandırıyor. 

Gençler ve İstihdam

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de genç işsizliği azalırken, gençlerin mutluluğu aynı ivmeyle artmıyor. Eğitimciler, şirketlerin aradığı becerilerin gençlerin güçlü yönleri, değerleri ve ilgi alanlarıyla eşleştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, eğitici-eğlence psikolojisinden yararlanan kariyer programlarının bu zorluğun aşılmasını sağlayacağını belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2021 sonu itibarıyla Türkiye’de 15-24 yaşlarındaki nüfus 11 milyon 956 bin kişi. TÜİK tarafından yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarına göre de 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019-2021 arasında %56,7, %47,2 ve %44,5 olarak düşüş sergiledi.

Pandeminin ardından yetenek kıtlığıyla karşı karşıya kalan küresel iş dünyası, 21. yüzyılın yetkinliklerini taşıyan gençleri işgücüne katmak için adeta kollarını açmış bekliyor. Ancak gençler beklenti ve hedeflerini doğru tespit edemiyor, kendi yetkinliklerine uygun, kendilerini mutlu hissedecekleri bir iş ve işyeri bulma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Oysa bu durumu ortadankaldıracak becerileri gençlere kazandırmak, üstelik yalnız Türkiye’de değil, yurt dışında da iş bulmalarını kolaylaştırmak hiç de zor değil. 

Blok zincirle kredilendirilmiş uluslararası geçerliliğe sahip sertifika

Yeterli becerilere sahip olmayan gençler, iş dünyasının onlara sunduğu fırsatları kaçırabiliyor. 21. yüzyıl iş yaşamı becerileri üzerinde hazırlanan YouthCast Kariyere Hazırlık Programı’nın uluslararası geçerliliği olan ve blok zincir teknolojisiyle kredilendirilmiş sertifikalı bir eğitim programı sunuyor.

Genç oyuncuları iş dünyasına ısındırmayı hedefleyen programın Türkiye temsilciliğini dijital öğrenme pazaryeri LEGOnimbus ve onun çevrimiçi öğrenme merkezi LEGOnimbus Akademi olarak üstlendik. 

“YouthCast, 15-24 yaş grubundakilerin iş dünyasında başarılı olmalarına ve doğru becerileri edinmelerine uygun bir öğrenme platformu sunuyor. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik asenkron ve senkron derslerden oluşan 8 haftalık programda eğitimin dili İngilizce. Karmaşık kavramları anlaşılması kolay bilgi setleri halinde paketleyen bu dijital eğitim programı , en iyi uygulamaları eylem adımlarına dönüştürüyor. Gençlerin öğrenme yöntemlerini takip eden 5 modüllü programı başarıyla tamamlayanlar, uluslararası geçerliliğe sahip ve blok zincir teknolojisiyle kredilendirilmiş yeterlilik sertifikalarını tüm iş başvurularında kullanabiliyor.

Katılımcılar, haftalık ders programını 7/24 her yerden ve her

cihazdan erişerek bireysel çalışmalarını yapabiliyor. Her hafta 1 saat canlı derslere katılıyorlar. Keyifli oryantasyon sürecinin ardından öğrencilerin kısa sürede özerk (otonom) öğrenmeye uyum sağladıklarını gördük. 

Bilginin kalıcılığını artırmak için eğitici-eğlence psikolojisinden yararlanıyoruz

Programa bireysel olarak LEGOnimbus Akademi üzerinden başvurulabiliyor. Lise ve üniversiteler de bu programı ders olarak açabiliyor.

Bilginin kalıcılığını artırmak için eğitici-eğlence (edutainment) psikolojisinden yararlanan YouthCast sayesinde herkes kariyerlerinde yükselmek ve anlamlı yaşamlar sürdürebilmek için eşit şartlara sahip bir oyun alanına erişebiliyor. Bugüne kadar 10 ülkeden 1 milyona yakın gence dokunan program, uluslararası bir düşünce liderleri ve müfredat danışmanları kurulu tarafından tavsiye ediliyor.

Türkiyedeki uygulayıcısı olarak bizler Youthcast kariyer programının birinci basamağı olan kendini tanıma aşaması için Türkiye’den bir program ve envanter kullanıyoruz; Enoksis – Enneagram temelli mizaç envanteri. Raporlar, kişiye kendisi ile ilgili farkındalık kazanmayı sağlıyor. Kişisel markayı oluşturmanın yapı taşlarını sunuyor kişiye. 

Kendinizi nasıl markalaştıracağınızdan, mülakat sorularını nasıl yanıtlayacağınıza kadar birçok önemli zorluk, kolayca benimseyebileceğiniz bir yöntem sunarak kısa ve öz bir şekilde ele alınıyor. Modüller özetle şunları içeriyor:

Başkalarına değer veren kişisel bir marka yaratmanın önemi

İK işe alım politikalarına uygun bir özgeçmişin nasıl yazılacağını bilmek

Paylaşılan anekdotlar ve örnekler aracılığıyla bir röportajda becerilerinizin kanıtlarını sergileyebilmek “

Programın genel özellikleri ise ; 

– 21. Yüzyıl Becerilerinin Mikro Öğrenimi

– Öğrenim müfredatıyla sektör içgörüleri arasında köprü kurma

– Hızlı Tüketimler için mini  Öğrenmeler

– Kariyer Başarısının Kodunu Uygulaması Kolay Yapı Taşlarına dökmek

– Güçlü Yönlere Dayalı Bir Yaklaşımdan Yararlanmak

– Topluluk aracılığıyla Sosyal Öğrenme

Bugün işverenlerin nitelik veya deneyim aramadığını söylüyorlar. Hangi becerilere sahip olduğunuzu bilmek istiyorlar. Ama ya tecrübesiz yeni mezunsam? Ya staj yapmasaydım? Ya da hangi becerilerde iyi olduğumu zar zor söyleyebilir miyim?

Bugünün iş yerinde en çok hangi beceriler talep ediliyor?

Sahip olduğum beceriler nasıl belirlenir, ölçülür ve doğrulanır?

Sahip olduğum herhangi bir tutkuyu, bilgiyi veya ilgiyi işe alınmamı sağlayacak ilgili bir iş becerisine nasıl dönüştürebilirim?

Yumuşak beceriler aslında  neden zor beceriler?

Beceri portföyümü nasıl oluşturacağım?

Bazı insanların hayatta onlar için her zaman doğru fırsatlara nasıl sahip olabileceğini hiç merak ettiniz mi? Hep doğru zamanda doğru yerde oldukları için mi? Yoksa hayatın onlara sunduğu bu gizli fırsatları keşfetmek ve ele geçirmek için belirli bir formülleri mi var?

Youthcast programı tam da bu formülleri bulmamız için tasarlanmış. 

– Hayattaki gizli fırsatları nasıl keşfeder, tanımlar ve yakalarsınız?

– Tutkunuzun ne olduğunu anlamak ve onu yaşamak

– Kariyer yolunuzu nasıl çizeceğiniz konusunda daha stratejik olmak

– Para biriminizi nasıl keşfeder ve oluşturursunuz

– “Takas ticareti” kavramı bugün hala geçerli mi?

– Ne zaman dışarı çıkacağını ve ne zaman “bırakacağını” bilmek

– Hayattaki fırsatları keşfetmede özgünlüğün gücü

Hayatın neresinde olursanız olun – okul yılları, erken kariyer, kariyer ortası veya gümüş yıllar – becerilerde ustalaşmanıza yardımcı olacak kaynakların peşinden gitmek artık bir zorunluluk haline geliyor.  Beceri ustalığı, evrak üzeri yazılı  niteliklere sahip olmaktan ve şu anda yaptığınız işte iyi olmaktan daha fazlasıdır; bilgi, uygulama ve deneyim yoluyla sürekli olarak daha fazla mükemmellik için çabalayan bir zihniyettir. Daha iyi bir gelecek ve anlam veren kariyer yaşamı için beceri ustalığı ve yaşam boyu öğrenme el ele gidecek gibi görünüyor. 

Eğitimde, işlerde veya kariyerlerde yapılan veya başkalarına yapmaları için rehberlik edilen seçimler, kişinin potansiyelini en üst düzeye çıkarması ve becerilerde ustalık geliştirmesi için fırsatlara yol açmalıdır. Zorlukları aşmak ve başarıya ulaşmak için, yaşam boyu öğrenme ve beceri ustalığı yoluyla kendi yollarını çizecek gençlere nice kapılar açabilmek dileğiyle. 

One Response

  1. 👍🏾 mükemmel bir aktarım Gamze Hanım.
    Legonimbusu bu yazınızı okuduktan sonra daha
    İyi anladım.
    Teşekkürler 👍🏾

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir