Türkiye’nin İlk Dijital Öğrenme Pazaryeri​

Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi Yapılan araştırmalara göre beyin gelişiminin %80’i üç yaşına kadar, %90’ı beş yaşına kadar gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Bilgi Çağında Medya Okuryazarı Olmak İletişimin Kitleselleşmesi İletişim; çeşitli yöntem ve biçimlerle kişiler arasında karşılıklı duygu, düşünce, bilgi, haber aktarımıdır. Yöntem ve

Dijital Çağda Öğrenme: Eğitim 4.0 İki binli yılların başından iki bin onlu yıllara gelinceye dek neredeyse bütün devlet adamlarının, televizyonlardaki tartışma programlarına

Çok uzun süren ocak ayının ardından rüzgar gibi geçen bir şubatı geride bırakmak üzereyiz, 2022’nin altıda biri bitti bile. Yine, yeniden yazmak amacıyla kendime