Türkiye’nin İlk Dijital Öğrenme Pazaryeri​

İş Dünyası Gençlerden ve Okullardan Ne Bekliyor? Kariyer için Özgelecek Hazırlığı Kariyer bir yolculuk ve bir ömür boyu sürüyor; içinde belki de

Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi Yapılan araştırmalara göre beyin gelişiminin %80’i üç yaşına kadar, %90’ı beş yaşına kadar gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Bilgi Çağında Medya Okuryazarı Olmak İletişimin Kitleselleşmesi İletişim; çeşitli yöntem ve biçimlerle kişiler arasında karşılıklı duygu, düşünce, bilgi, haber aktarımıdır. Yöntem ve

Dijital Çağda Öğrenme: Eğitim 4.0 İki binli yılların başından iki bin onlu yıllara gelinceye dek neredeyse bütün devlet adamlarının, televizyonlardaki tartışma programlarına