Türkiye’nin İlk Dijital Öğrenme Pazaryeri​
Blog
Batuhan Durak

Bilgi Çağında Medya Okuryazarı Olmak

Bilgi Çağında Medya Okuryazarı Olmak İletişimin Kitleselleşmesi İletişim; çeşitli yöntem ve biçimlerle kişiler arasında karşılıklı duygu, düşünce, bilgi, haber aktarımıdır. Yöntem ve biçimler zaman içinde

Read More »
Blog
Batuhan Durak

Dijital Çağda Öğrenme: Eğitim 4.0

Dijital Çağda Öğrenme: Eğitim 4.0 İki binli yılların başından iki bin onlu yıllara gelinceye dek neredeyse bütün devlet adamlarının, televizyonlardaki tartışma programlarına katılan profesörlerin, alanında

Read More »