Uzaktan Eğitimde Öğrencinin Tam Katılımını Sağlamak  Mümkün

Yazan: Melissa Childs                                              

Çeviri: Gamze ÖNEM

Son bir yıldır öğretmenlerimiz mesleğe dair sayısız meydan okumalarla karşı karşıya kaldılar. Ders programları sürekli değişiyor, sosyal mesafe kuralları ardı ardına yazılıp gönderiliyor, her geçen gün yeni öğrenilecek e-öğrenme platformları karşılarına çıkıyor. Tüm bu dönüşüm araçları zaman zaman bunaltıcı olabiliyor. Ancak belki de en yıpratıcı olanı, bazı anlarda öğretim becerilerimizi ve etkimizi sorgulamımıza neden olan dijital, uzaktan eğitim sınıflarımızda öğrencilerimizin tam ve sürdürülebilir katılımını sağlamak oluyor. Uzaktan eğitime hızlı geçiş yaptığımız bu dönemde, yüz yüze sınıflarımızda kullandığımız katılım stratejileri sanal sınıflarımızda işe yaramayabiliyor.

 

Şimdi bir adım geri atıp, öğrenci katılımına dair bildiklerimizi hatırlayalım. Burada, kurama dayalı üç tür öğrenci katılımından bahsetmekte fayda var. Duygusal, Davranışsal ve Bilişsel Katılım (Fredericks, Blumenfeld, & Paris, 2004).  Öğrenciler bu üç alanda da katılım sağlar ise öğrenmeyi en üst düzeyde  gerçekleştirebilirler.

DUYGUSAL KATILIM

Öğrenciler, öğrenme sürecinde duygusal bağlılık tavırları gösterdiklerinde akranları arasında ve okul toplumu içinde de aidiyet hissetmeye başlarlar. Öğretmenler. bu kuvvetli duygusal bağı sanal sınıflarında her bir öğrencinin kendini değerli hissedeceği, güçlü bireysel ilişkiler kurabileceği güçlü öğrenen toplulukları inşa ederek sağlayabilirler.

Öğrenen Topluluğu

Fiziksel olarak öğrenciler sınıfta olmadıklarında güçlü bir öğrenen topluluğu oluşturabilmek çok kolay görünmese de öğrencilerimizin değerli hissetme ve kabul görmeye dair duygulara ulaşmalarını sağlayacak bazı stratejiler mevcut.

Denenebilecek Fikirler:

Öğrencilerinizin sınıf içinde roller almasını sağlayarak takım olma rutinleri oluşturun:

 • Sanal sınıfımızda, her bir öğrencime günü tamamlarken yerine getirecekleri görevler verdim. Örneğin, bir öğrencim tartışmalarda kolaylaştırıcı olurken, bir diğeri ders sonunda arkadaşlarının dersten öğrendiklerini sorduğu bir kapanış aktivitesini yürüttü.
  Her dersin başında sosyal – duygusal kontrol çalışmaları yapın:
 • Her öğrencinin o gün nasıl hissettiklerini anlatacak iki sözcük paylaşmasını ya da duygularını yansıtan bir resim göstermelerini isteyebilirsiniz. Bu kontrol çalışmaları dijital formlar, tartışma, sohbet veya günlükler aracılığıyla yapılabilir.
  Öğrencilerinizin ilgi alanlarını arkadaşları ile paylaşmasını sağlayan fırsatlar sunun:
 • Yapılandırılmamış zaman aralıkları sağlayarak öğrencilerinizin aralarında röportajlar yapabileceği, birbirlerini tanımalarına olanak veren oyunlar oynayabilecekleri, ilgili oldukları alanlarda kullandıkları araçları birbirlerine tanıtabilecekleri etkinlikler sunmanız güçlü bir sınıf olma duygusu yaratmanıza yardımcı olacaktır.

 

 • Güçlü İlişkiler:
 • Yüz yüze eğitim günlerimizde olduğu kadar öğrencilerimizle etkileşim kuramasak da, sanal ortamlarda öğrencilerimizin ilgi alanlarına, güçlü yanlarına, hırslarına ve baş etmede zorlandıkları alanlara erişmek için yollar olduğunu bilmemiz önemli. Dijital sohbetlerle, çevrimiçi aktivitelerle, paylaşılan belgelerle öğrencilerimize destek vermek adına yanlarında olduğumuzu fark ettirebilir, potansiyellerine olan inancımızı gösterebiliriz.

 

Denenebilecek Fikirler:

 

 • Öğrencilerinizle yapabileceğiniz bire bir ya da küçük grup toplantıları:
 • Okulumuzda yarım saatlik sanal sınıf zaman dilimleri belirleyerek öğretmenlerimizin haftalık olarak riskli grupta yer alan öğrencileri ile küçük grup görüşmeleri yapmalarını sağlıyoruz. Bu toplantılarda öğretmenlerimiz bireysel olarak her bir öğrencimizi tanıma çalışmaları yaparken, onların güçlü yanları üzerine çalışıyor, güçlük çektikleri alanlar üzerine tartışma ve çözüm uygulamalarını yürütüyorlar.
 • İş birliği yapabilmeleri ile öğrencilerinize fırsatlar sunun:
 • Görüntülü görüşme ve konferans araçları, ortak paylaşılan dökümanlar, görüşme yan odaları ile öğrencilerinizin birbirleri ile güçlü akran ilişkisi kurabilecekleri fırsatlar sunabilirsiniz.
 • Sınıf aktiviteleri içine öğrencilerinizin ilgi alanlarını ve güçlü yönlerini serpiştirin:
 • “Dahiler Saati Projesi” olarak eğitimciler için hazırlanmış, A.J. Juliani tarafından geliştirilen Genius Hour Blueprint dokümanını öğrencilerinizin seçimleri üzerine araştırma yapmak ve onların otonom öğrenme becerilerini geliştirmek üzere inceleyebilirsiniz.
 • Başarı ve Büyümeyi Getirecek Düşünce Yapısı: (Gelişim Zihniyeti / Growth Mindset)

Alışık olmadıkları platformlar ile kişisel zaman programlarını dengelemeye çalışmak öğrenciler için stres yaratan bir faktör olduğu kadar, dijital öğrenme alanlarını terk etmelerine bile neden olabilir.

 Bu nedenle öğretmenlerin öğrencileri için başarıyı ve büyümeyi getirecek bir gelişim zihniyeti oluşturabilmeleri önemlidir. 

Denenebilecek Fikirler:

 • Gelişim Zihniyeti öğelerinin öğretimi:
 • Carol S. Dweck tarafından yazılan “Mindset” (2017) kitabına göre, gelişim özteorisine sahip, yani yeteneklerinin gelişebileceğine inanan insanlar, zorluklara karşı daha dirençlidirler. Bunun sonucu olarak da daha başarılıdırlar. Bu teoride 5 önemli  faktörden bahsedilir: Meydan okumalarla kucaklaşmak, geri kaçınmalara – geri çekilmelere direnmek, çabanın uzmanlık için izlenecek yol olduğuna inanmak, eleştirilerden öğrenmek ve başkalarının başarılarından ilham almak.
 • Sınıfımda öğrencilerimle “haftanın sözü” bölümünde sıklıkla bu beş faktöre dair sözler paylaşır ve tartışırız.
 • Teknolojiyi geri bildirim ve övgü sağlamak için optimize edin:
 • Sosyal medya iletileri, sanal tartışma odaları, dijital sınıf duyuruları, velilere gönderilecek e -postalar ile eğitimciler öğrencilere dair gurur duydukları konuları ailelerle paylaşabilir, öğrencilerinin daha yükseklere ulaşabilmeleri için onlara ilham verebilirler.
 • Öğrencilerinize meydan okumaların değerli olduğunu öğreten fırsatlar sağlayın:
 • ”Scavenger hunt – Çöpçü Avı ( Bir çöpçü avı, katılımcıların genellikle satın almadan, listedeki tüm öğeleri toplamak veya tamamlamak istedikleri belirli öğeleri tanımlayan bir liste hazırladıkları bir oyundur. ) ve “Sınıf Müsabakaları” düzenlediğimde öğrencilerimin motivasyonlarının arttığına kolaylıkla tanık olabiliyorum.

 

DAVRANIŞSAL KATILIM

Davranışsal katılım, öğrencilerin sınıf görevlerini, ödevlerini tamamlamak için gösterdikleri çaba ve katılımı kapsar. Öğrenci katılımını artırmak için aşağıdaki stratejileri deneyebilirsiniz.

Sınıf Kuralları

Her aktivitede olduğu gibi, öğrencilerimize neyin kabul edilir ve uygun olduğunu öğretmek önemlidir.

Öğrenciler tarafından oluşturulmuş kurallar, bu kuralların sanal sınıfın duvarlarına iliştirilmesi, aralıklarla kuralların öneminden bahsedilmesi öğretmenlerin kararlı ve tutarlı sınıf rutinleri oluşturması için gereklidir.

Denenebilecek Fikirler:

 • Sanal Öğrenme Ortamı için İşbirliği modeli ile sınıf kuralları geliştirmek:
 • Bu soruyu öğrencilerinize yöneltin:” Hangi kelimeler içinde bulunmak isteyebileceğin bir sınıfı anlatır?”
 • Aldığınız cevaplara göre canlı derslerde, görüşme odalarında, paylaşılan dokümanlarda hangi sınıf kurallarını görmek istediklerini bulup kurallar listelerini yapmalarını isteyin.
 • Sınıf Kuralları için sözleşme imzalamayı deneyin:
 • Hem fikir olunan kuralları bir sözleşmeye koyup öğrencilerinizin sözleşmeyi imzalamasını sağlamak güçlü bir topluluk olmak ve öğrencilerinizin davranışlarının sorumlusu bireyler olabilmeleri için önemlidir.
 • Belirlenmiş kuralları düzenli olarak tekrar edin:
 • Ders esnasında hatırlama ihtiyacı doğabilecek kurallar için görseller hazırlayın ve yeri geldiğinde görselleri işaret edin.
 • Yapılandırıcı Pratikler

Yapılandırıcı pratikler, sınıfta bizi ödül ve cezadan uzak tutan, sorunun temeline inip gerçek nedeni çalışmamızı sağlayan pratiklerdir. Bu pratikler öğrencilerimizin olumlu, pozitif davranış geliştirmelerine yardımcı olurlar. Zamanımızı sınıf kültürü oluşturmak üzere yapacağımız sınıf tartışmalarına ayırdığımızda öğrencilerimiz diğer öğrencilerin görüşlerini dinleme, anlama ve bağlantılı olarak kendi görüşlerini, davranışlarını  değerlendirebilme fırsatı yakalarlar.

Denenebilecek Fikirler:

 • Sanal Topluluk Çemberleri Uygulayın:
 • Sanal çemberler, öğrencilerin düşünce ve görüşlerini özgürce tartışabilecekleri , derin ve anlamlı sınıf içi ilişkiler kurabilecekleri çalışmalardır.
 • Farkındalık, Öz farkındalık ve Öz düzenleme becerileri öğretebileceğiniz sanal kaynakları kullanın:
 • Öğrencilerin sosyal – duygusal gelişimi için dijital ortamda kullanabileceğiniz pek çok farkındalık videosuna, çevrimiçi boyama sayfalarına ve kişisel yansıtmaların yapılabileceği kaynaklara ulaşmak mümkün. Sizinle buradan, bizlerin okulumuzda kullandığı bazı kaynaklara erişim bağlantısını da paylaşıyorum.
 • mindfulness videos and activities.
 • Davranış sorunlarını görüşmek için öğrencilerinizle bire bir buluşun:
 • “Hacking School Discipline”, kitabında yazarlar bir öğrenci ile çalışırken izlenebilecek beş yapılandırıcı basamaktan bahsetmektedirler: Başlat, Empati Kur, Analiz Et, Uygula ve Yansıt. (Maynard & Weinstein, 2019).
 • Bu tasarımla, öğrenciler kendi hatalarından öğrenebilirler. Bire bir yapacağımız görüşmelerde öğrenciler eylemlerinin sorumluluğunu alır, zararı tamir etmek üzere eylem planı yapabilirler.
 • Dİğer destekçilerle İşbirliği yapın:
 • Dijital öğrenme ortamlarına geçişte çoğu devlet okulu ortalama %22 lik bir öğrenci nüfusunun her gün ders kaçırdığını rapor ettiler. ( 22 percent of students were missing class each day. ) Öğrencilerimizi destekleyen ebeveynler ve aile üyeleri gibi destekçilerle çalışmamız gerektiği çok açık bu gibi durumlarda.

 

Denenebilecek Fikirler:

 • Teknoloji üzerinden aile ile bağlarınızı üst düzeye çıkarın:
 • Ailelere dijital öneriler notları, sınıf haberleri, duyurular ve haftanın iyi örneklerini barındıran ekran görüntülerini düzenli göndermek, aile ile rutin kurulacak ilişki biçimini belirleyeceğinden, etkili olmaktadır.
 • Burada sizlerle ailelerin almaktan mutlu olduğu bir Google rehberi örneği paylaşıyorum. Google Guidebook for Families and Students.
 • Aile iletişim günlüğü oluşturun:
 • Okulumdaki öğretmenler, rehber öğretmenler, ev okulu koordinatörleri ve öğretmen asistanları zorluk yaşayan öğrenciler ile ek destek programları yürütürler. Her çalışanımız dört veya beş öğrencilik küçük gruplara mentörlük yapar ve haftalık rutinimizde küçük grup toplantıları yürürtürler.
 • BİLİŞSEL KATILIM

Öğrencilerin öğrendikleri materyal ile aktif olarak bağ kurabilmesi için temelde üç bileşen gereklidir: Gerçek öğrenme deneyimi, üst düzey sorgulama ve öğretilebilir öğrenme stratejileri.

Gerçek Deneyimler

Öğrenciler bir tuş yardımı ile sonsuz bilgiye ulaşabilmektedirler. Öğrenciler, bir amacı olan kararlar vererek dijital ortamda öğrendikleri  içerikle ilgili daha derin bağlantılar sağlayabilmektedir.

Denenebilir Fikir:

 • İlgili öğrenme deneyimi için sanal kaynaklar kullanın: Sanal saha gezileri, sosyal medya, video klipleri ve oyunlaştırılmış öğrenme aktiviteleri aktif katılımı artıran içeriklerdir. BreakoutEDU içerik simülasyonlarına dair iyi örneklere sahip bir uygulamadır.

Üst Düzey Sorgulama

Sanal bir sınıfta öğrencilerin sahip olduğu anahtar bilginin bir üst seviyeye taşınarak üst düzey düşünme becerilerini harekete geçirilmesi kolaylıkla mümkündür.

Öğretmenler,  question starters örneklerinde de görülebileceği üzere, üst düzey sorular hazırlayabilir ve proje tabanlı öğrenme ile işbirlikli projeler üzerinde çalışmalar yapılmasını sağlayabilirler.

Denenebilecek Fikirler:

 • Bloom Taksonomisi kullanarak üst düzey beceri aktiviteleri yapmak:
 • Öğrenmeyi altı seviyede sınıflandıran taksonomiye göre: Hatırla, Anla, Uygula,Analiz Et, Değerlendir ve Yarat (Anderson and Krathwohl, 2001). Bloom’un Dijital Taksonomi Piramidi için: Bloom’s Digital Taxonomy Pyramid
 • Bilginin gösteriminde çoklu anlamlar oluşturmak:
 • Uluslararası Öğrenme Rehberine göre ( Universal Design for Learning Guidelines developed by CAST) farklılaştırılmış öğrenme deneyiminde üç özellik öne çıkmaktadır: Sunum, Eylem ve İfade Ediş
 • Öğrencilerin kişisel becerilerine odaklanabilmeleri için gelişim takibi yapabilme becerisi sunun: yüzyıl Öğrenme Ortaklığı, öğrenci başarısı için gerekli olan 12 beceriden bahseder.
 • Bunlar: eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, medya okuryazarlığı, işbirliği, bilgi okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, esneklik, girişimcilik, sosyal beceriler, üretim ve liderlik . (Battelle for Kids, 2019). Sınıfımda günlük olarak eylem planlarını dersin başında paylaşıp ders sonunda bu planlarının kaydını tutan öğrencilerim bulunmaktadır.

Öğrenme Stratejileri

Dijital bir öğrenme modeli ile çoğu öğrenci kendi öğrenmeleri üzerine geniş çaplı sorumluluklar alıyorlar. Öğrencilere öğrenmelerinin arkasında yatan sinirbilim temelini göstererek, denemeler yapmak, sebat göstermek, önceki öğrenmeleri ile bağlantılar kurmak gibi  belirli öğrenme stratejilerini tanıtarak öğrenmelerini sahiplenmelerini sağlayabiliriz.

Denenebilir Fikirler:

 • Konuşma kuralları çerçevesinde öğrencilere sanal iletişim kurabilmelerinin yolunu açmak:
 • Sanal platformlarda açıkça çerçevesi çizilmiş kurallı tartışabilme beklentisi belirlendiğinde, öğrenciler arkadaşları ve öğretmenleri ile nasıl iletişim kuracaklarının farkına varırlar. Sohbet özelliği kurallarını böylelikle sorumluluk alarak yerine getirmelerini sağlayabiliriz.
 • Öğrencilere beyinlerinin nasıl çalıştığını ve bilgi edinimini nasıl elde ettiklerini gösterin:
 • Denemeler, kişisel sorgulamalar ve özetleme gibi üstbilişsel stratejileri sınıfınıza getirin. Böylelikle, öğrenciler işlerine yarayacak olan öğrenme yaklaşımlarının farkına varacaklardır.
 • Karşılaştığımız zorluklar ne olursa olsun, öğrencilerimizin duygusal, davranışsal ve bilişsel düzeylerde derslere katılımını sağlayacak stratejilere odaklanabiliriz. Buna değer.

 

Referanslar

Çevrilen Kaynak: http://www.ascd.org/ascd-express/vol16/num13/virtual-student-engagement-isnt-impossible.aspx

Anderson, L. W., and Krathwohl, D.R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. London, England: Longman.

Battelle for Kids. (2019). Framework for 21st century learning. Hilliard, Ohio: Author. Retrieved from http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_Brief.pdf

Dweck, C. (2017). Mindset: Changing the way you think to fulfill your potential. London: Robinson.

Fredericks, J., Blumenfeld, P., & Paris, A. (2004, Spring). School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59–109. Retrieved from http://www.inquirylearningcenter.org/wp-content/uploads/2015/08/Fredricks2004-engagemt.pdf

Juliani, A. J. (n.d.). Genius hour blueprint. Retrieved from http://ajjuliani.com/genius-hour-blueprint-step-step-guide-running-project-class/

Maynard, N., & Weinstein, B. (2019). Hacking school discipline: 9 ways to create a culture of empathy & responsibility using restorative justice. Highland Heights, OH: Times 10 Publications.

Melissa Childs “Salmon River” Orta Okulunda, Fort Covington, N.Y. Özel Eğitim Öğretmeni ve Eğitim Koçu olarak görev yapmaktadır.

Gamze ÖNEM Eğitimci, öğretmen, eğitim yöneticisi ve LEGOnimbus Akademik Koordinatörüdür. 

GAMZE ÖNEM

LEGonimbus Akademik Koordinatör

LEGonimbus Academic Coordinator